Logon
   
 
HYGIENE
 
12345
 
Photo
 
 
back
 
 
 
HYGIENE; SET 1, 1995
vitreous china & chrome

dim. 16"x14"x10"
41 x 33 x 26 cm

Photo: JOHN BESSLER